Oferta kancelarii

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do osób fizycznych, przedsiębiorców oraz do jednostek publicznych.

Realia prowadzonego biznesu oraz szybko zmieniające się środowisko prawne, sprawiają iż zarówno my jak i nasi klienci zmuszeni jesteśmy do ciągłego rozwoju i doskonalenia standardów.
Stawki należne za pomoc prawną ustalane są przez Kancelarię indywidualnie, w zależności od stopnia złożoności sprawy oraz możliwości finansowych Klienta.

Możliwe są rozliczenia według stawek godzinowych, ryczałtu za przygotowanie lub prowadzenie sprawy, albo rozwiązania „mieszane”, a także w pewnym zakresie uzależnione od osiągniętego efektu naszej pracy.

Obsługa prawna prowadzona jest zarówno w siedzibie Kancelarii we Wrocławiu, lub innym ustalonym z Klientem miejscu.

Stosujemy również sposoby porozumiewania się na odległość, w tym pomoc prawną przez wiadomości email, telefon lub wideokonferencję.

Mecenas Bożena Starzewska jest wyspecjalizowana w zakresie Prawa Zamówień Publicznych – zapraszamy do kontaktu z kancelarią celem, uszczegółowienia naszej oferty.