Klienci biznesowi

W zależności od potrzeb Klienta, oferujemy stałą i kompleksową obsługę prawną na zasadach stałego zlecenia, w tym również w siedzibie Klienta lub pomoc doraźną w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Zapewniamy elastyczne i komfortowe zasady i warunki współpracy.

          Windykacja Wierzytelności

          Obsługa Prawna Przedsiębiorców

          Obsługa Prawna Spółek Prawa Handlowego

          Obsługa z Zakresu Prawa Zamówień Publicznych