Działalność Gospodarcza i Spółki Prawa Handlowego

  • tworzenie i rejestrowanie Spółek prawa handlowego,
  • sporządzanie projektów umów spółek prawa handlowego,
  • pomoc przy załatwianiu spraw w urzędach i w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • wsparcie prawne na etapie rejestrowania działalności gospodarczej w ewidencji działalności gospodarczej, ZUS, Urzędach Skarbowych itp
  • przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych spółek,
  • przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych oraz opiniowanie umów już funkcjonujących w obrocie,