Zamówienia Publiczne

Kancelaria Radcy Prawnego Bożeny Starzewskiej jest jedną z profesjonalnych firm prawniczych w Polsce wyspecjalizowanych w obszarze zamówień publicznych.

Szeroka praktyczna wiedza zdobyta zarówno w zakresie prowadzenia obsługi jednostek budżetowych jak i szerokie wsparcie dla podmiotów gospodarczych sprawia, iż świadczymy profesjonalną, kompleksową obsługę prawną, której celem jest skuteczne uzyskiwanie i sprawne udzielanie oraz pozyskiwanie zamówień publicznych.

Dla wykonawców współpraca z nasza kancelarią to gwarancja uniknięcia formalno-prawnych pułapek związanych z udziałem w przetargach, i znaczne zwęekszenie szansy na uzyskanie intratnego kontraktu.

Dla zamawiających to gwarancja prawidłowości i legalności podejmowanych decyzji i działań związanych z prowadzeniem procedur przetargowych, oraz pewność efektywnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Klienci naszej Kancelarii uzyskują profesjonalna pomoc na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także na etapie realizacji zamówienia. W zakresie postępowań w ramach udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzimy dla Klientów procedury odwoławczą i zapewni najwyższy poziom reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi.

Przygotujemy opinie prawne lub analizy. Kancelaria Radcy Prawnego Bożeny Starzewskiej oferuje pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu poniesionych szkód w związku z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia (np. zatrzymanie wadium) lub w związku z realizacją zamówienia.

Zamawiający:
 • tworzenie regulaminów zamówień publicznych,
 • doradztwo dotyczące wyrobu trybu udzielenia zamówienia,
 • sporządzanie projektów SIWZ wraz załącznikami oraz umów,
 • doradztwo na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym tworzenie uzasadnień wyborów, wyklyczeń, odrzuceń, tworzenie projektów odpowiedzi na odwołania itp.,
 • reprezentacja Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) i Sądami
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących kwestii związanych z prowadzonymi postępowaniami
Wykonawcy:
 • doradztwo na każdym etapie postępowania,
 • analiza dokumentów składanych wraz z ofertą pod kątem ich poprawności w odniesieniu do wymogów stawianych w SIWZ,
 • analiza projektów umów i tworzenie pytań do Zamawiającego,
 • sporządzanie odwołań,
 • reprezentacja Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) i Sądami