Klienci indywidualni

W zależności od potrzeb Klienta i rodzaju sprawy, oferujemy pomoc prawną na wszystkich etapach jej załatwiania: od negocjacji i pomocy przy zawieraniu umów, weryfikacji sytuacji prawnej, w jakiej znalazł się Klient przed pierwszym kontaktem z Kancelarią, poprzez postępowanie polubowne i postępowanie sądowe aż do skutecznego wyegzekwowania roszczeń Klienta lub skutecznej obrony przez nieuzasadnionymi roszczeniami Jego przeciwnika. Oferujemy również doraźną pomoc prawną, bieżące konsultacje i porady.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

Dochodzenie Odszkodowań od Podmiotów Zobowiązanych do Naprawienia Szkody

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Spadki

Prawo Cywilne

Prawo Pracy

Sprawy Dotyczące Nieruchomości – Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami

Ubezpieczenia Społeczne

Co Robić Gdy Dostaniesz Nakaz Zapłaty z Sądu

Jeśli Państwa problem prawny nie może być zakwalifikowany do powyższych zakresów prosimy o kontakt z kancelarią. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, i chętnie zastanowimy się nad każdym nowym problemem prawnym.