Dostałem Nakaz Co Robić ?

CO ROBIĆ JEŚLI OTRZYMASZ NAKAZ ZAPŁATY ?

Czy istnieje możliwość obrony prze nakazem z e-sądu ?

Oczywiście tak, z praktyki wiem, iż w wielu przypadkach, pomimo uregulowania zobowiązań, lub wręcz ich nieistnienia (brak zawartej umowy, jej skuteczne wypowiedzenie) klienci kancelarii otrzymywali wezwania do zapłaty, a finalnie nakaz zapłaty wydany w postępowaniu elektronicznym przez Sąd Rejonowy w Lublinie. Zdarzają się także sytuacje, iż o wydanym nakazie zapłaty klienci dowiadywali się dopiero w pisma skierowanego do nich przez Komornika Sądowego a zawierającego informacje o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

Co robić gdy dostanę nakaz zapłaty ?

W terminie 14 dni należy wnieść sprzeciw, oraz krótko uzasadnić swoje racje,

Skuteczne wniesienie sprzeciwu powoduje cofnięcie nakazu wydanego przez e-sąd, oraz przekazanie sprawy do właściwego Sądu Rejonowego, gdzie w postępowaniu cywilnym należy przedstawić swoje racje,

Jeśli o istnieniu nakazu zapłaty klienci dowiadują się dopiero od komornika, należy działać znacznie szybciej – tutaj w terminie 7 dni należy wnieść do e-sądu zażalenie na nadanie klauzuli klauzuli wykonalności, i wskazać na swój brak wiedzy o toczącym się postępowaniu sądowym. Po uchyleniu klauzuli wykonalności i otrzymaniu zawiadomienia o postępowaniu należy złożyć sprzeciw.

POTRZEBUJESZ POMOCY PROFESJONALNEGO PRAWNIKA
ZADZWOŃ – KONSULTACJA TELEFONICZNA NIC NIE KOSZTUJE
Komunikacja z Sądem – jaki sposób wybrać ?

W postępowaniu elektronicznym (postępowanie przed e-sądem) można dokonać wyboru sposobu komunikacji: tradycyjna komunikacja droga pocztową – np. list poleconym lub komunikacja elektroniczna – poprzez konto założone w systemie informatycznym sądu, do którego specjalny klucz do logowania jest podany wraz z otrzymanym nakazem zapłaty Należy tu pamiętać, iż w przypadku wniesienia pisma droga elektroniczna dalszy kontakt z e-sądem będzie musiał być prowadzony tylko w ten sposób.