Odszkodowania

Udzielamy pomocy w uzyskaniu odszkodowania na każdym etapie postępowania, począwszy od zgromadzenia materiału dowodowego, jego analizę, zgłoszenie szkody poprzez reprezentację Klienta na każdym etapie postępowania polubownego lub sądowego aż do zakończenia procesu i wyegzekwowania roszczenia od podmiotu zobowiązanego.

  • szkody osobowe
  • szkody majątkowe
  • szkody rzeczowe
  • wypadki za granicą
  • wypadki przy pracy
  • choroby zawodowe
  • błędy medyczne
  • wypadki w gospodarstwach rolnych
  • wypadki związane z zaniedbaniem obowiązków