Prawo Cywilne – Postępowanie Cywilne

  • Sporządzanie oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych (sprzedaży, dostawy, umowy o dzieło, o roboty budowlane, najmu i dzierżawy, użyczenia, pożyczki, zlecenia, komisu, przewozu, spedycji, przechowania, składu i innych);
  • Nabycie i utrata własności, zasiedzenie, eksmisja;
  • Roszczenia konsumentów (niezgodność towaru z umową , reklamacja, odstąpienie od umowy);
  • Ochrona dóbr osobistych;
  • Bezpodstawne wzbogacenie;
  • Sposoby wyjścia z zadłużenia, tworzenie propozycji ugodowych wobec wierzyciela, w tym z częściową redukcją zadłużenia.