Prawo Pracy

  • Reprezentacja pracodawców w sporach z pracownikami, doradztwo w przedmiocie zawierania i rozwiązywania umów o pracę;
  • Sporządzanie aktów wewnętrzych obowiązujących u pracodawcy (regulaminy, statuty itp.);
  • Reprezentacja pracowników w dochodzeniu roszczeń od pracodawców z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,  niewypłaconych wynagrodzeń, wypadków przy pracy i w drodze do/z pracy;
  • Sprawy związane z zakazem konkurencji;
  • Diety za podróże służbowe,