Postępowania Dotyczące Nieruchomości

  • Analiza oraz sporządzanie umów sprzedaży, darowizny, najmu;
  • Sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości, (zastaw, hipoteka);
  • Zniesienie współwłasności;
  • Zasiedzenie;
  • Służebność gruntowa, przesyłu;
  • Zakładanie księgi wieczystej, wpisy i zmiany w księgach wieczystych;
  • Wydanie i opróżnienie nieruchomości (eksmisja);