Ubezpieczenia Społeczne

  • Przygotowywanie projektów odwołań od decyzji organów rentowych;
  • Prowadzenie spraw sądowych w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu rent, emerytur, zasiłków;
  • Reprezentacja na każdym etapie postępowania.