Zasady współpracy

Wynagrodzenie kancelarii ustalane jest podczas indywidualnych negocjacji z klientem. Wysokość wynagrodzenia jest zależna od charakteru, stopnia skomplikowania sprawy i poświęconego czasu.

Naszym klientom proponujemy następujące zasady współpracy i sposoby rozliczeń:

JEDNORAZOWE ZLECENIE Wynagrodzenie określone za prowadzenie konkretnej sprawy sądowej, lub za wykonanie konkretnego zadania.
RYCZAŁT Z góry określona suma wynagrodzenia za wykonywane czynności. Taki sposób rozliczania jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy. Stosowany przy stałej obsłudze.
STAWKA GODZINOWA Wysokość wynagrodzenia jest zależna od czasu poświęconego na wykonanie zadania, według ustalonej wysokości stawki godzinowej. Taki system stosowany jest głównie w sytuacjach gdy nie da się z góry oszacować zakresu i czasu realizacji zadania.
RYCZAŁT Z LIMITEM GODZIN Stałe wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w oparciu o stawkę godzinową i zakładaną średnio miesięczną liczbę godzin pracy Kancelarii, przy ustalonej maksymalnej liczbie godzin świadczenia usług prawnych. Po przekroczeniu ustalonego limitu godzin prace rozliczane będą zgodnie ze stawkami godzinowymi.
SUCCESS FEE – PREMIA ZA SUKCES Wynagrodzenie premiowe za sukces. Jest składnikiem wynagrodzenia określanym procentowo za pomyślny wynik sprawy. Stosowany głównie w sprawach odszkodowawczych.
KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO W przypadku prowadzenia spraw sądowych, na podstawie jednorazowych zleceń przy uwzględnianiu honorarium uwzględnia się wysokość stawek minimalnych wynikających z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2015 r. poz. 1804 z późn. zm.).